Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Quy hoạch

Xem với cỡ chữAA

Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch phục vụ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực thuộc đô thị Dương Đông huyện Phú Quốc

(15:16 | 29/06/2020)

Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch phục vụ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực thuộc đô thị Dương Đông huyện Phú Quốc

Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch phục vụ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 các khu vực thuộc đô thị Dương Đông huyện Phú Quốc

Chi tiết: 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 01.So do vi tri khu vực nghiên cứu lập QH.pdf; 2982_QD-UBND- Phe duyet do an quy hoach phan khu do thi Duong Dong.pdf; CV 444 ngày 29.6.20 lấy ý kiến NVQH CT Dương Đông.pdf; ND DU THAO NHIEM VU QH CHI TIET CAC KHU DUONG DONG - LAY Y KIEN.doc; QD 1789 ngay 14.8.2018 điều chỉnh cục bộ QH đô thị Dương Đông.PDF; Ranh giới 21 khu vực lập QH chi tiết 1-500 thuộc Dương Đông (1).pdf