Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Quy hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô khoản 8,29 ha.

(15:16 | 12/08/2020)

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô khoản 8,29 ha.

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô khoản 8,29 ha.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2020.03.05 - QĐ phe duyet QH Quang truong trung tam va Tuong dai Bac Ho.pdf