Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Quy hoạch

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Dương Đông.

(15:48 | 26/06/2019)

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Dương Đông.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Dương Đông.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2-Su dung dat -DUONG DONG 2000 DIEU CHINH.rar