Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện.

(14:04 | 10/02/2020)

Thông báo về việc đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện.

https://phuquoc.kiengiang.gov.vn/Trang/DuThaoVanBan/DuThaoVanBan.aspx


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   966-CV_HU.H.pdf