Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Phòng chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5/2020 và Chương trình công tác tháng 6/2020.

(14:17 | 20/05/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5/2020 và Chương trình công tác tháng 6/2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   249_BC-UBND.signed.pdf