Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Kinh tế - Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2020, nhằm báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020.

(09:26 | 07/12/2020)

Sáng ngày 2/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2020, nhằm báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020. Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Trong tháng 11 năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về kinh tế - xã hội ở địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, từ đó dẫn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế chuyển dịch tốt, có dấu hiệu phục hồi nhanh. Lượng khách du lịch trong nước đến địa phương tuy còn giảm nhiều so với cùng kỳ nhưng cũng đã có chiều hướng gia tăng trở lại sau dịch bệnh, góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch từng bước phục hồi; tình hình an ninh biên giới, hải đảo được giữ vững, công tác giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội được đảm bảo, tuy nhiên tình hình tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy có chiều hướng gia tăng.

 

 Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện các giải pháp an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ cho người dân, lao động thất nghiệp trên địa bàn ổn định cuộc sống, đồng thời triển khai, thông tin kịp thời các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đến người dân và doanh nghiệp cũng như các giải pháp kích cầu du lịch để từng bước tháo gỡ khó khăn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương; công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng cũng như việc xử lý các vi phạm lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý, xây dựng trái phép và triệt phá băng nhóm tội phạm được các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn quyết tâm thực hiện nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước.

 

Trương Sĩ