Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của Xã - Phường

Xem với cỡ chữAA

Các cấp Hội phụ nữ Phú Quốc ra mắt mô hình Chi hội Phụ nữ “3 sạch”

(15:35 | 19/06/2019)

Chiều ngày 24/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới” tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (cụ thể là tiêu chí 17.6 thuộc tiêu chí 17 về xây dựng nông thôn mới), Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chọn điểm triển khai thực hiện mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại Chi hội Phụ nữ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, đây là mô hình điểm đầu tiên được ra mắt do huyện chỉ đạo để cho các cơ sở hội trên địa bàn huyện học tập kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng. Qua đó đã có nhiều cơ sở Hội trong huyện tổ chức lễ ra mắt mô hình chi hội 3 sạch điểm của xã.

Cuộc vận động này là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống cộng đồng văn minh; là cách tốt nhất để chị em phụ nữ tham gia vào Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và các chương trình khác với việc bắt đầu từ ngay chính gia đình của mình. Trong thời gian qua, để góp phần thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), các cấp hội Phụ nữ trong huyện còn thành lập nhiều mô hình như: Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Câu lạc bộ “3 sạch”, “Vệ sinh môi trường”… và tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, dọn sạch đường làng ngõ xóm.

Anh Thư