Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Huyện

Xem với cỡ chữAA

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thông công tác Dân vân của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), 71 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân Vận” và 21 năm ngày Dân vận cả nước (15/10/1999-15/10/2020).

(07:55 | 14/10/2020)

Sáng ngày 13/10, Ban Dân vận Mặt trận huyện Phú Quốc tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thông công tác Dân vân của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), 71 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân Vận” và 21 năm ngày Dân vận cả nước (15/10/1999-15/10/2020). Đồng chí Nguyễn Đức Kỉnh, PBT thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Quốc đến dự và phát biểu chỉ đạo, tham dự buổi hopk mặt còn có đồng chí Đinh Khoa Toàn, PBT huyện ủy Phú Quốc, đồng chí Đặng Thị Anh Đào, UVBTV huyện ủy, PCT HĐND huyện, đồng chí Phạm Văn Nghiệp UVBTV huyện ủy PCT UBND huyện Phú Quốc cùng đại diện Ban dân vận mặt trận cơ sở, nguyên lãnh đạo Ban dân vận mặt trận huyện, đại diện ban ngành cấp huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống công tác Dân vận cách đây 90 năm. Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khắng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân…

 

Quang cảnh buổi họp mặt.

 

Ở Phú Quốc, dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, hệ thống dân vận, huyện nhà từng bước được phát triển cả về quy mô và chất lượng.Nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Nhà Đại đoàn kết”,... đã lôi cuốn hàng vạn quần chúng tham gia, khơi dậy các nguồn lực xã hội trong nhân dân. Từ đó góp phần làm cho kinh tế huyện ta liên tục tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao... Hộ nghèo giảm đáng kể đến nay còn 0,37%. Về dân trí cũng như đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Qua 5 năm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, đến nay đã có 303 mô hình, điển hình được công nhận ở ba cấp; cấp huyện đã công nhận 85 mô hình, điển hình và khen thưởng cho 41 tập thê và 11 cá nhân; kêt quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triễn kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy việc thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm các phong trào thi đua yêu nước, dân chủ xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tiếp tục được củng cố và phát huy, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân gắn bó mật thiết hơn.

 

Ông Nguyễn Đức Kỉnh, PBT thường trực huyện ủy Phú Quốc, chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo.

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Kỉnh, PBT thường trực huyện ủy Phú Quốc, chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh công tác Dân vận là lĩnh vực công tác quan trọng đã làm nên những thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 90 năm qua công tác dân vận đã góp phần to lớn vào sự thành công cách mạng Việt Nam trong đấu tranh, giải phóng dân tộc cũng nữ trong xây dựng bảo vệ tổ quốc. Trong thời gian tới,PBT thường trực huyện ủy Phú Quốc, chủ tịch HĐND đề nghị trong thời gian tới, quán triệt công tác dân vận trong tình hình mới sâu sắc và toàn diện hơn nữa, tiếp tục triển khai quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên hội viên, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về công tác dân vận sâu sắc và toàn diện hơn, nắm vững tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và mục tiêu quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Công tác dân vận phải luôn hướng đến mục tiêu củng cố, vững chắc lòng tin của nhân dân đối với đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ của đảng với Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước để nhà nước luôn là nhà nước của dân, do nhân dân vì nhân dân, cán bộ nhà nước thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, cửa quyền, hách dịch phiền hà nhân dân. Đồng thời, xây dựng và thực hiện tốt công tác trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân phải có trách nhiệm với nhân dân…

 

Dịp này, Ban Dân vận mặt trận huyện Phú Quốc đã trao  kỷ niệm chương  “ vì sự nghiệp dân vận” của Ban chấp hành Trung ương Đảng Ban Dân vận cho hai cá nhân đã có nhiều cống hiến cho công tác dân vận của Đảng và tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận mặt trận huyện Phú Quốc qua các nhiệm kỳ./.

 

Trương Sĩ